Postřehy

V této kapitole jsem seskupil několik individuálních postřehů o tangu. Jsou zde proto, abyste lépe pochopili, o co vlastně jde. Pod slovem "tango" si lidé představují spoustu různých věcí - od sebevyjádření před publikem až k aktivnímu zapojení do sociálního života návštěvami lekcí a milong.

Zkuste složit z kousků mozaiky obraz tango jak ho vidím já. Pokud Vám tento obrázek bude blízký a srozumitelný, s velkou radostí s Vámi budu komunikovat pomocí tohoto kouzelného jazyka anebo Vám pomohu udělat třeba jen pár kroků k jeho zvládnutí.