Figury

Na otázku kolik je v tangu figur zní odpověď: v tangu nejsou žádné figury! Můžete pojmenovat různé kombinace pohybu různými názvy, můžete je opakovat z cvičných důvodů, můžete složit rejstřík názvů, ale nikdy nenahradíte nacvičeným schématem živou komunikaci těl. Netančíme figury. Reagujeme svými pohyby na pohyby partnera/partnerky a na hudbu. Některé pohyby se hezky vážou na sebe, a proto jsou příjemné a často opakovatelné, to je všechno.

Tangero, který zná pouze figury, se podobá společníkovi, který mluví pouze celými nacvičenými větami. Ať je vyslovuje jakkoliv krásně, zajímavý rozhovor z toho nikdy nebude. Poezie, humor, kreativita, fantazie nebudou možné.

A toto není jediný problém spojený s figurami. Neštěstí je v tom, že ten, kdo tančí figury, nemá potřebu slyšet toho druhého. Proč, když on sám dobře ví, co a jak má dělat? Čím pilněji se procvičují figury, tím méně místa zbývá pro živou komunikaci, a tím složitější je pak odnaučování se zacvičených schémat.

Je mnohem užitečnější věnovat čas studovaní techniky společných pohybů v páru. Je jich mnohem méně, jsou jednoduché a složí se z nich jakákoliv figura. Pokud je ovládáte, můžete lehce tvořit úplně nové figury společně s partnerem/partnerkou přímo během tance.

Zpět