To vzrušení z tance…

Igor Sitčuk, časopis PSYCHOLOGIE DNES, únor 2019, odkaz na originál tady


Mezi tanečníky se tomu říká tangasmus. A ne, není to orgasmus, který byste dostali při obzvláště vášnivém provozování argentinského tanga. Naopak! Sexuální vzrušení dokáže taneční pár spolehlivě rozložit. Přesto je rozkoší co do síly s orgazmem srovnatelnou. Co to tedy vlastně je? A proč vznikl tangasmus, ale ne třeba polkasmus nebo waltzasmus?

Tangasmus je ve své podstatě založen na sexuální energii, i když jde o jev čistě psychologický. Nenastává při něm erekce. Ta by to ostatně celé zkazila – pro partnera je to zpravidla trapné, pro partnerku frustrující. Ovšem pocity jsou stejně silné, trvají mnohem déle a tangasmus po sobě nezanechá pocit sexuální neuspokojenosti. To platí u mužů. U žen je to složitější, protože se nedá určit jasná hranice mezi tangasmem a orgasmem vzhledem k obrovské rozmanitosti ženských orgazmů a způsobů, jak k nim dojit.

Adrenalinový zážitek

Na rozdíl od orgasmu není dosažení tangasmu vázáno na stimulaci erotogenních zón. Spíše naopak! Pokud partner(ka) při tanci začne projevovat nebo demonstrovat sexuální zájem, povede to nejspíš k psychickému napětí a snaze se protějšku raději vyhnout. Lidé chodí na milongy (taneční večer argentinského tanga) kvůli společenskému tanci. Ne kvůli sexu. Ovšem získávat potěšení z tance a přinášet svým tancem potěšení partnerovi je mravné a sociálně akceptovatelné.

Čerpám-li z důvěryhodných zdrojů, stav ženského tangasmu lze popsat jako pocit letu, přemístění do jiné reality, ponoření se do vroucí sexuální energie, vypnutí hlavy, propojení tělesné a emocionální rozkoše do jediného prožitku. Jelikož jsem muž, mohu pouze odkázat na ženami poskytnuté popisy… Ale musel jsem jich zaevidovat dost pro statistickou věrohodnost. Mužský orgasmus mohu popsat na základě vlastních zkušeností. Jde o pocit hodně podobný orgasmickému, s tím rozdílem, že se nesoustřeďuje v obvyklých oblastech, ale rozlévá se po celém těle s koncentrací v kloubech, očích a zubech. Proč právě zde? Nevím… Tangasmický pocit narůstá pomalu a po dosažení určitého prahu intenzity ho lze celkem snadno udržovat na stálé úrovni. Zostřují se všechny smysly, zrychluje se reakce, vnímání začíná fungovat v multikanálovém režimu, kdy se lze soustředit na několik věcí najednou a bez potíží je řešit simultánně. V takovém stavu lze teoreticky zůstávat neomezeně, ale prakticky se mi ještě nepovedlo snášet ten adrenalin déle než půl hodiny –intenzita zážitku je příliš vysoká. Po vnitřním uvolnění tangasmický pocit pozvolna odchází, ale zbytky doznívají třeba i další den. Je zajímavé, že každý tangasmus je neopakovatelný. Alespoň se mi ještě nepovedlo zažít dva stejné. Dalo by se říci, že tangasmické zkušenosti mohou být užitečné pro muže ve smyslu pochopení toho, jak prožívají orgasmus ženy. Rozhodně to může být považováno za dobrou praxi, aby se muž stal lepším milencem.

Lze s jistotou určit, zda partner(ka) zažívá tangasmus nebo ne? Kladná odpověď na tuto otázku asi neexistuje. Tangasmus nemá vazby na fyziologické projevy, jelikož je schován hluboko v lidské psychice. Hudba, kontakt s partnerem, napojení na ostatní páry, celková atmosféra milongy, toto všechno pomáhá uvolnit z podvědomí potřebné obrazy a pocity, takže během tandy (skupina tří nebo čtyř tanců stejného charakteru, které pár tančí spolu) se potkáváme s prototypem ideálního sebe sama a zároveň ideálního partnera, což umožňuje zažít skutečný “román v 10 minutách”, i když je to pouhý tanec. Partner nebo partnerka vystupují v roli katalyzátoru tohoto psychického procesu.

Vyžaduje to ale jisté kvality! Pro roli lídra je to jistota spojená s péčí o partnerku. Na každou ženu příznivě působí pevné a zároveň jemné objetí, které jasně a jistě řídí její pohyby v souladu s náladou a rytmem, které přináší hudba. Takové objetí by mělo poskytovat komfort a bezpečí, aby se dáma mohla uvolnit, odhodit veškeré starosti a odevzdat se tanci. Pro dámskou roli je nejlepší strategií spolupráce s partnerem. Žena by měla umožnit partnerovi být nablízku, udržovat s ním nepřetržitý kontakt a napomáhat jeho projevům. Stojí za zmínku, že v tangu se taneční projev partnera předpokládá pouze skrze partnerku, i když v reálu to může být všelijaké. Klíčovým aspektem platným pro obě dvě role a zároveň spouštěcím mechanismem tangasmu je ovšem vzájemné porozumění mezi partnery a ve výsledku i společné prožití tance.

Útěk do tanga

Pravda je i to, že lidé, kteří poznali fenomén tangasmu, se na něm často stávají závislí a občas mívají i tendenci útěku od reality do světa tanga. Sexuální vztahy v moderním světě jsou objektivně složité. Se sexem jsou spojená všelijaká rizika – nechtěné těhotenství, různé nemoci, negativní reakce okolí apod. A k tomu celá řada strachů a obav: nezkušenost se vztahy s opačným pohlavím, zranitelnost, zklamání, ztráta osobní svobody a další. Tango není sex, a proto je osvobozené ode všech uvedených problémů. Tancování je slušné (nikdo vás nepotrestá za to, že jste zažili za jeden večer tangasmus se třemi partnery). Tancování je bezpečné a nemusíte tancovat s tím, kdo se vám nelíbí. Nikdo vás nevytáhne na parket, pokud si to sami nepřejete. A přitom získáváte zdroj zážitku, schopný zkrášlit život, jenž pomáhá zbavit se deprese, zůstat v dobré kondici, být potřebný pro jiné lidí.

Důležitý je také fakt, že pro získání přístupu k tangasmickým zážitkům je zapotřebí odvést značný kus práce. Toto jim přidává vysokou osobní hodnotu jako všemu, co je výsledkem poctivé práce. Naopak sexuální zážitky jsou dané lidem takřka zdarma. Takže pokud porovnáváme orgasmus a tangasmus, první je zážitek, ale druhý je vzácný super zážitek. Přichází jak k pokročilým tanečníkům, tak i k začátečníkům, ale je to dost vzácný a nepředvídatelný jev – musí se sejít spousta faktorů včetně nálady, vzájemných sympatií a podvědomých asociací.

Může se zdát, že tangasmus je výsadou nějakého elitního klubu nebo sekty zasvěcených. Je tomu tak a není tomu tak. Ano, v tangu je mnoho snobů, ale tento snobismus je výsledkem lidské povahy, nikoliv schopnosti zažít tango. Lidé se chlubí svým stylem, předvádějí se a podobně, ale je to to samé jako chlubení se původem nebo množstvím šperků. Předvádění se v tangu nemá nic společného s tangasmy. Schopnost přivést partnera nebo partnerku k tangasmu nemůže být předmětem pýchy nebo pohrdání. Nelze se chlubit schopností, jelikož je předmětem vnitřních zážitků, je neviditelná.

Hlavní překážkou na cestě k tangasmickým zážitkům jsou strachy a psychologické bloky. Nejlepší způsob získání tangasmu pro muže je soustředit se na partnerku, aby pro ni zajistil maximální komfort. Nejlepší způsob získání tangasmu pro ženy je spolupráce s mužem, poskytnutí možnost přijmout výzvu a zvládnout svou roli. Pro tangasmus jsou opravdu zapotřebí oba – it takes two to tango.

Proč tango, a ne polka?

A teď můžeme přejít k odpovědi na otázku: proč právě argentinské tango umožňuje vznik tangasmů? Proč ne ostatní společenské tance? Hlavní příčina a zároveň tajemství je v tom, že argentinské tango je kontaktní improvizace, při které není podstatná konkrétní forma nebo způsob pohybu. V tangu neexistuje zadaný předdefinovaný rytmus. Na prvním místě v tangu je vzájemné porozumění, které umožňuje společně tvořit libovolný pohyb na libovolnou hudbu. Těm, kteří dokázali dojít k takovému porozumění, se otvírají tajemné schránky duše, kde je schován nádherný zážitek, kterému se říká tangasmus.

Zpět