Código

Tradice argentinských milong stvořila kodex nepsaných pravidel, které umožňují lidem pohodlně tancovat i v přeplněném sále. Zde je stručný seznam těchto pravidel.

- Mirada. V tangu je zvykem zvát dámu na parket pomocí očního kontaktu, kterému se říká mirada. Dáma, která chce být pozvaná, skenuje pohledem okolí. Pokud se pohledem potká s pánem, se kterým tancovat zrovna nechce, prostě se podívá jinam.
- Cabeceo. Pokud se oční kontakt uskutečnil, pán může pozvat dámu lehkým přikývnutím, kterému se říká cabeceo. Žena dá souhlas úsměvem nebo přikývnutím a počká až muž přijde a odvede ji na parket. Není vhodné běžet mu naproti, může se tak stát, že cabeceo patřilo sousedce vedle.
- Není nutno hned začít tancovat. Naopak, považuje se za slušnost prohodit mezi sebou pár vět. Toto pomáhá navázat osobní kontakt.
- Dalším znakem slušnosti je začít tancovat na první dobu hudební fráze.
- Na milonze se tancuje jediným proudem proti směru hodinových ručiček.
- Nedoporučuje se zůstávat na jednom místě víc než 10 vteřin. Půvab tance je ve stálém pohybu. Jeden nedbalý pár může zabrzdit celý proud.
- Agresivní předbíhání je také zapovězeno. Pokud ale někdo brání ostatním v pohybu, lze ho obejít z pravé strany. Tímto se páry, které nejsou schopny sledovat proud, přirozeně vytlačí do centra sálu, kde nikomu nepřekáží.
- Zpátečka je striktně zakázaná. Zakázané jsou jakékoliv kroky naslepo, kdy pán nevidí, kam jde.
- Pokud přece dojde ke kolizi, je nutno se omluvit. Přitom je jedno, kdo kolizi zavinil. Omluva je vždy na pánovi, protože on odpovídá za sebe i za partnerku.
- Pán by měl ochraňovat dámu tím, že se otáčí zády vůči agresivním jedincům. Pocit bezpečí umožňuje dámě se uvolnit a užít si tanec. Žena také musí přispívat k bezpečnosti tím, že omezí mávání nohama za sebou. Ostrý dámský podpatek může být nebezpečná zbraň.
- Hudba na milongách se zpravidla seskupuje do tzv. tand. Jedna tanda má tři nebo čtyři skladby. Je slušností zvát dámu na celou tandu. Mezi tandami obvykle hraje netangová hudba, aby tanečníci mohli opustit parket a vybrat si partnera pro novou tandu. Po tandě je zvykem doprovodit dámu na její místo.

Uvedená pravidla platí mezi neznámými lidmi. Přátelé nemusí dodržovat všechny formality, ale je nutno se vždy chovat ohleduplně a bezpečně vůči ostatním párům.