Lekce


Seznamovací lekce

Je určena k ukázce principů výuky pro širokou veřejnost. Zpravidla je spojena se začátkem nového kurzu nebo svátku, festivalu atp. Tyto lekce jsou bezplatné, počet účastníků není omezen.

Tematický kurz

Je série 8 nebo 10 lekcí, spojených společným tématem. Tento kurz se nabízí jako celek, platba je za celý kurz, zmeškané lekce nelze nahradit. Výuka pro začátečníky je vždy ve formě tematického kurzu, protože obsahuje pro další výuku důležité informace. Maximální počet párů v tematickém kurzu je 5.

Kurz Openclass

Je série lekcí délkou od několika měsíců do půlroku. Téma se vždy určuje podle úrovně a potřeby skupiny. Lekce se platí každá zvlášť nebo balíkem 10 lekcí se slevou. Zmeškanou lekci lze nahradit libovolnou jinou lekcí. Maximální počet párů v otevřeném kurzu je 5.